Hulp op afstand

Hulp op afstand

Ben je reeds klant van Gunyco Computers ?
Dan kunnen we jou soms sneller en eenvoudiger helpen.
Heb je een klein computerprobleem ?  Een kleine vraag of kleine aanpassing nodig ?
We lossen dan jouw probleem op afstand op via een beveiligde verbinding. We nemen het scherm van jouw apparaat tijdelijk over om je direct te helpen. Snel, simpel en voordelig dus..

Om op afstand geholpen te worden vragen we je ons eerst te contacteren.  Een medewerker bespreekt eerst het probleem.  Soms kunnen we overgaan tot directe ondersteuning , zoniet wordt er een afspraak gemaakt.

Indien we van oordeel zijn dat een onderhoud of herstelling beter op zijn plaats is , wordt er geen hulp op afstand geboden !